Tajni konzistorij


Dne 16. prosinca održat će Sv. Otac tajni konzistorij. U tom će konzistoriju imenovati između kardinala one legate, koji će u njegovo ime na osvitu Svete godine uz propisane obrede otvoriti sveta vrata u bazilikama Lateranskoj, Sv. Marije Velike i sv. Pavla. — U vatikanskim krugovima uvjeravaju, da tom prilikom Sv. Otac neće imenovati nijednog novoga kardinala.

Nedjelja 1924. /br. 50. /str. 4