Đakovo

U čast Strossmayeru


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U Đakovu održana je 4. II. orlovska akademija, na kojoj je o značenju Strossmayera za hrvatski narod govorio vlč. g. Ivan Sećkar. Na to je slijedilo neko­liko vrlo uspjelih točaka, od kojih je li­jepa bila pjesma »Občutki« od Aljaža, što ju je pjevao za tu priliku sastavljen muški zbor. U tome zboru su za veli­čanje Strossmaeyrove uspomene sudje­lovala gospoda izvan Orla. Osobito se svidjela živa slika »Hrvatski narod Strossmayeru«, te vrlo otmjena i duho­vita vježba muškog naraštaja »Kozaček«. Isto se tako svidio violinski duo uz pratnju glasovira, koji je svirao Singleeovu Fantasie pastorale. Lijepe su bile vježbe članica »Slavenska uspavan­ka« od Mlakara, simbolična vježba žen­skog podmlatka »Mlada sam Hrvatica«, simbolična vježba »Naša zemlja« od Brajkovića i deklamacija »Djed i unuk« od Preradovića.

Katolički tjednik 1928 / br. 9 / str. 5