Uskrsno cvijeće


Nije bilo cvijeća na oltaru,
Nije dala Korizma kitit oltar,
Dani bili pokore, tužni čaši
Velikog Petka.
Ali evo Uskrsa u svom sjaju,
Evo dragog cvijeća na, oltaru!
Crkva sva nam miriše jorgovanom,
Ljubicom plavom.
Sav je oltar veseo, sav je vedar,
Uskrsnuće sveto se na njem slavi,
Duše naše pune su slatke nade
I žive vjere.
Srca naša Uskrslog ljube Krista,
Na oltaru njegovu živo cvijeće,
živo cvijeće živomu našem Bogu,
Isusu Kristu!
Duše naše, Isuse, tebi cvatu,
Ti si život i uskrsnuće naše,
Duhom, srcem mi ćemo cvasti tebi,
Mirisat tebi.

Iv. Ev. Šarić

Katolički tjednik 1942. /br. 14 /str. 9