Vjerska sloboda u Sjedinjenim Državama


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Katoličko udruženje Svetog Imena u Newyorku priredilo je dne 23. rujna veliku javnu skup­štinu, kojoj je prisustvovalo pre­ko 100.000 duša. Pozvali su na skupštinu također predsjednika Udruženih Država g. Coolidge-a, i on je u svom govoru is­taknuo, da vjersko osvjedočenje neće biti nikada zaprekom, da netko ne bi mogao obnašati koju god javnu službu. Mi shvaćamo slobodu — tako reče predsjednik Coolidge — širokogrudno i tole­rantno. Naš ustav zajamčuje gra­đansku, političku i vjersku slo­bodu, i napose ističe, da vjerska pripadnost ne može spriječiti ni­jednog američkog državljanina, da ne bi mogao vršiti javnih funk­cija.

Mnoštvo je silno odobravalo ri­ječima predsjednika, jer su ove bile očito uperene protiv onih pro­testanata, koji su u posljednje vri­jeme naglašavali, da katolik ne može da bude kandidatom za predsjednika Udruženih Država.

Nedjelja 1924./ br. 41/ str. 4