Švicarska

Vjerska statistika


Prema zadnjem popisu pučan­stva u godini 1920. ima, u Švicar­skoj uz nekoliko stotina hiljada stranaca 3,477.935 švicarskih dr­žavljana. Po vjeroispovijesti ima u toj republici 2,230.597 protesta­nata, 1,585.311 katolika, 20.979 ži­dova i 43.433 pripadnika drugih vjera i bezvjeraca.

Po narodnosti Švicari su pre­težnim dijelom Nijemci. Godine 1850. bilo je od 1000 Švicara 593 protestanta, a 406 katolika; u go­dini 1920. nabrojili su od 1000 sta­novnika 575 protestanata i 409 ka­tolika.

Kod popisa prijavilo se 2640 Švi­cara i 714 stranaca kao bezbošci (ateisti), a oko 25.000 Švicara i 7000 stranaca kao bez konfesije. Nekrštenih je bilo 95 Švicara i 37 stranaca, kojih su roditelji kršća­ni.

Još su zabilježili kod popisa ne­koliko desetaka monista, agnosti­ka, panteista, racionalista, zatim 30 špiritista, 4000 pravoslavnih, 100 pripadnika indijske poganske vjere i 400 muslimana.

Katolički je živalj u velikoj ve­ćini u kantonima Lucera i Frei­burg (9 prema 1), St. Gallen (6 pre­ma 4), Neuchatel (3 prema 1), Bern (9 prema 1) itd. U deset go­dina (1910.—1920.) bilo je u Švicar­skoj 10.000 više vjenčanja nego u prijašnje desetljeće, ali ipak za 104.000 manje rođenja. Ovo svaka­ko nije dobar znak.

Nedjelja 1926. / br. 5 / str. 6