Zagreb: Blagoslov nove gimnazijske zgrade čč. ss. milosrdnica


Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

U nedjelju, 25. XI., u 10 s, pr. p., obavio je preuzv. g. Dr. A. Stepinac blagoslov ove gimnazijske zgrade čč. ss. milosrdnica u Zagrebu. Svečanost blagoslova obavljena je u gimnastičkoj dvorani. Tom je zgodom izveden opširan i krasan program. Dvorana je bila dupkom puna uzvanika i učenica. Bili su prisutni i mnogi odličnici. Zastupano je bilo i hrv. nar. političko vodstvo (Dr. Juraj Krnjević i nar. zast. Milutin Mayer), te grad Zagreb, hrv. kulturne ustanove, društva i korporacije. Govorili su poslije preuzv. g. Nadbiskupa hrv. nar. zastupnik Milutin Mayer, podban Dr. Ivo Krbek, uime roditelja Dr. Ante Živković, te uime bivših učenica gđa Jelisava Horvat, predsjednica »Hrvatske Žene«. Stiglo je na ovu svečanost i mnogo lijepih čestitaka.

Katolički tjednik 1939. / br. 50 / str. 5