Fidja


Pojam fidja je arapskog podrijetla i u doslovnom prijevodu znači „iskup“, „otkup“ ili „žrtva“, a označava obveznu nadoknadu muslimanskih vjernika, u vidu materijalnih darivanja siromašnih, za osobe koje zbog kronične i neizlječive bolesti nisu u stanju postiti u mjesecu ramazanu.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

Obvezu davanja fidje imaju stare iznemogle osobe i trajni bolesnici koji boluju od takve bolesti čije ih liječenje samo po sebi onemogućava da poste. U oba navedena slučaja osnovno načelo je trajnost dotičnog stanja. Prema tome, staračka iznemoglost se ne može odrediti godinama, a kada se govori o bolesti, ona mora biti takva da njezina terapija ili sama njezina narav sprječava vjernika u postu. Osim ovih dvaju slučajeva neke islamske pravne škole dodaju još dva: prvi se tiče trudnica i dojilja koje ne poste iz bojazni za vlastito zdravlje ili zdravlje svojega djeteta, a drugi se odnosi na os obe koje nisu „napostile“ propuštene dane, a već je došao novi ramazan.

U prošlosti se vrijednost f idje izražavala u određenim kategorijama pšenice, ali danas ulema određuje da se ona isplaćuje u skladu s proračunom jednodnevne hrane koju osoba pojede. Tako da visina novčanog iznosa zavisi od materijalnog stanja vjernika koji je dužan platiti fidju te tako onaj koji više troši sredstava na hranu, automatski mora platiti veći iznos. Pri tome nije dopušteno da osoba koja živi na jednom mjestu (npr. Švicarska) fidju preračunava po standardu nekog drugog mjesta (npr. BiH) .

Vjernici muslimani koji su dužni dati ovakvu vrstu nadoknade moraju se po brinuti da ona dođe u „prave ruke“, stvarnom siromahu ili nevoljniku koji unatoč svojemu radu ne može sebi i svojoj obitelji osigurati minimum sredstava za dostojan život.