Metoh i metohija


Pojmovi metoh i metohija izvedenice su grčke riječi metokhe što se na slavenske jezike prevodi kao „dioništvo“, „zajednica“ ili „zajedničko dobro“, a u Srpskoj je Pravoslavnoj Crkvi to naziv za obradivo dobro nekog samostana (manastira) u kojem su živjeli te ga obrađivali kaluđeri.

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Priredio: Dražen Kustura

Nekoć se pojmom metoh označavala samo monaška zemljoradnička kolonija koja je pripadala jednom manastiru. Na njoj su živjeli i nju obrađivali isključivo monasi (kaluđeri). Danas ovaj termin ima dosta šire značenje te je to naziv za svako imanje jednog samostana bez obzira na njegovu udaljenost od istoga te nije nužno da na njemu rade monasi.

Metohija pak označava područje jednog crkvenog vlastelinstva te ona obuhvaća nekoliko sela, nekada čak i do 20. Središte metohije je u metohu koji je naziv najčešće dobivao po nazivu svetca kojemu je crkva u tom mjestu posvećena. Područjem metohije upravljao je obično kaluđer-ekonom koji je uz sebe imao razne svjetovne pomoćnike za: upravne, sudske, financijske pa čak i vojne poslove.

Koliko su nekoć metohije bile važne i ekonomski jake, možda ponajbolje oslikava činjenica da se zapadni dio Kosova upravo naziva Metohija. To se područje prostire na najširem dijelu na 23 km, dok mu je duljina oko 60 km.